Remedial Teaching

Het beheersen van de basisstof voor rekenen, lezen en spelling is van cruciaal belang voor de verdere (cognitieve) ontwikkeling van een kind. Allereerst worden er, wanneer het kind leerproblemen heeft door bijvoorbeeld dyscalculie of dyslexie, didactische gegevens verzameld om het beginniveau van het kind te bepalen. Wanneer nodig gaat het kind een stapje terug en leert het strategieën aan die het leren makkelijker maken. Door de leerstof in kleinere stapjes aan te bieden en regelmatig te herhalen ziet u uw kind weer opbloeien.

Werkwijze remedial teaching

Na het intakegesprek wordt er wanneer nodig een didactisch onderzoek afgenomen. Na de analyse daarvan wordt er een handelingsplan voor 10 weken geschreven. Na 10 weken worden de doelen geëvalueerd. Klik hier voor meer informatie.

Leerzame spelletjes en apps