Remedial Teaching

Het beheersen van de basisstof voor rekenen, lezen en spelling is van cruciaal belang voor de verdere (cognitieve) ontwikkeling van een kind. Na het intakegesprek worden er, wanneer uw kind moeite heeft met leren, didactische gegevens verzameld om het beginniveau te bepalen. Wanneer nodig gaat het kind een stapje terug en leert het strategieën aan die het leren makkelijker maken. Door de leerstof in kleinere stapjes aan te bieden en regelmatig te herhalen, ziet u uw kind weer opbloeien. Uw kind krijgt elke week 45 minuten remedial teaching en opdrachten voor thuis om het geleerde te oefenen.

Leren is leuk

Cursus Snel leren = leuk leren

Willemijn geeft deze cursus aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs vanaf de brugklas t/m het eindexamenjaar, waarbij plannen en leren leren centraal staan. Je leert in vijf of zes lessen van één uur 2 tot 4 keer sneller lezen, beter plannen en organiseren, meer en makkelijker leren, aantekeningen maken, trechterlezen & mindmappen en geheugentechnieken.

De kosten hiervoor bedragen € 295 voor 5 individuele lessen
van één uur inclusief materialen en het cursusboek t.w.v. €29,95. In groepsverband (max. 4 scholieren) krijgen ze 6 lessen
van één uur.

Intensieve huiswerkbegeleiding

Er is ruimte voor maximaal 6 leerlingen. Er wordt geholpen bij het plannen, maken en leren van huiswerk.
Er is hulp bij het maken van samenvattingen en er kan extra instructie gegeven worden voor de vreemde talen en Nederlands. Het huiswerk wordt gecontroleerd en het leerwerk wordt overhoord. Op woensdag en vrijdag wordt er van 15.30 uur tot 18.00 uur huiswerk gemaakt en geleerd. De andere dagen mogen de leerlingen van 15.30 uur tot 17.30 uur zelfstandig huiswerk komen maken en leren in de daarvoor beschikbare ruimte.

De volgende opties voor intensieve huiswerkbegeleiding zijn mogelijk:

  • A – woe €187,50
  • B – vrij €187,50
  • C – woe en vrij €375
  • D – fulltime €450