Iedereen kan leren
Intakegesprek

Het intakegesprek is vrijblijvend

Didactisch onderzoek € 186

Dit is inclusief gesprekken, onderzoeken afnemen en uitwerken en
een handelingsplan schrijven.

Handelingsplan schrijven € 46,50

Wanneer er voldoende didactische gegevens zijn en het niet noodzakelijk is om
onderzoek te doen wordt alleen een handelingsplan geschreven.
Wanneer er na een periode van 10 weken remedial teaching wordt
besloten een nieuw handelingsplan te schrijven.

Remedial teaching € 46,50 per keer

Dit zijn lessen van 45 minuten en is inclusief voor- en nawerk, materiaal,
abonnement Taalblobs, Rekenblobs en/of Studiemeter.

Evaluatie € 93

Dit is inclusief een schriftelijke evaluatie van het handelingsplan
en een oudergesprek.

Bijzondere werkzaamheden € 15,50 per 15 minuten

Hierbij valt te denken aan schoolbezoeken, telefoongesprekken
en extra tussentijds overleg.

Cursus snel leren = leuk leren €295

5x individueel of 6x in groepsverband, één uur cursus,
inclusief materialen en het cursusboek t.w.v. €29,95

Intensieve huiswerkbegeleiding v.a. €187,50
  • Optie A woe €187,50
  • optie B vrij €187,50
  • optie C woe en vrij €375
  • optie D fulltime €450
Bij verhindering

Graag 24 uur van tevoren afzeggen, anders zal een deel van de kosten in rekening worden gebracht.