Tarieven

Tarieven remedial teaching

Het intakegesprek is vrijblijvend

Didactisch onderzoek € 186,-

Dit is inclusief gesprekken, onderzoeken afnemen en uitwerken en een handelingsplan schrijven en bespreken.

Handelingsplan schrijven € 93,-

Wanneer er voldoende didactische gegevens zijn en het niet noodzakelijk is om onderzoek te doen wordt alleen een handelingsplan geschreven.
Wanneer er na een periode van 10 weken remedial teaching wordt besloten een nieuw handelingsplan te schrijven.

Remedial teaching € 46,50 per keer

Dit zijn lessen van 45 minuten en is inclusief voor- en nawerk, materiaal, abonnement Taalblobs, Rekenblobs en/of Studiemeter.

Evaluatie € 93

Dit is inclusief een schriftelijke evaluatie van het handelingsplan en een oudergesprek.

Bijzondere werkzaamheden € 15,50 per 15 minuten

Hierbij valt te denken aan schoolbezoeken, telefoongesprekken en extra tussentijds overleg.

Cursus snel leren = leuk leren €295

6x één uur cursus, inclusief materialen en het cursusboek t.w.v. €29,95

Bij verhindering

Graag 24 uur van te voren afzeggen, anders dienen de kosten in rekening te worden gebracht.

Tarieven advies en ondersteuning

Na een intakegesprek wordt er een offerte opgemaakt, waarin opdracht, doelstelling, data en
verwachte uren worden beschreven.